Zoek

Goede zorg voor laaggeletterde mensen met longkanker

Woensdag 9 januari werd de eerste training ‘Effectief Communiceren’ gegeven aan longoncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze training van Pharos leren de deelnemers hoe ze laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen bij mensen met longkanker. Directe aanleiding voor deze training is de realisatie van vier praatkaarten. Longkanker Nederland heeft samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos deze kaarten ontwikkeld. De praatkaarten geven oncologieverpleegkundigen houvast bij het geven van voorlichting en het voeren van een goed gesprek met laaggeletterde patiënten.

Herkennen

1 op de 3 Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid of zorg te vinden, te begrijpen en te beoordelen en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Deze mensen zijn beperkt gezondheidsvaardig. Een groot deel van hen heeft zoveel moeite met lezen en schrijven, dat het hun hindert in het dagelijks leven. Door onbekendheid met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, weten de meeste oncologieverpleegkundigen vaak niet wanneer ze ermee te maken hebben. Daarom leren de deelnemers in de training allereerst om de signalen te herkennen die op laaggeletterdheid kunnen wijzen.

Bespreekbaar maken

In de training kregen de deelnemers tips en trucs om op een prettige en respectvolle manier laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Er is geoefend met de praatkaarten over longkanker en er zijn gesprekjes gevoerd om patiënten op een andere manier beter te kunnen begeleiden. Hierdoor voelen patiënten zich gesteund en kan de kwaliteit van zorg verder verbeteren. De zorg en ondersteuning sluiten zo beter aan bij wat patiënten nodig hebben.

Voor meer informatie klik hier.