Zoek

Klankbordgroep Psychosociale zorg

Gevraagd: 
Verpleegkundigen die willen deelnemen aan een bijeenkomst voor het beoordelen van de beslisboom psychosociale zorg bij mensen met kanker'.

De bijeenkomst duurt maximaal 2 uur en vindt eind april plaats in Utrecht. De datum wordt gepland in overleg met deelnemers. Reiskosten worden vergoed en er zijn vacatiegelden beschikbaar. 

Achtergrond:
V&VN is afgelopen jaar bezig geweest met het ontwikkelen van informatiestandaarden voor een aantal thema's, met als doel het standaardiseren van de verpleegkundige verslaglegging en het ondersteunen van het klinisch redeneren van verpleegkundigen. Deze informatiestandaarden bevatten beslisbomen die opgesteld zijn op basis van bestaande evidence based richtlijnen. Beslisbomen zijn stroomdiagrammen waarin een klinisch (verpleegkundig) probleem en de daarmee samenhangende beslissingen (zoals interventies) op logische wijze en in chronologische volgorde zijn gerangschikt. Een beslisboom visualiseert als het ware de klinische besluitvorming.

Deelname:
Wil je deelnemen, mail dan naar Erna Vreeke, projectleider.
(m: 06-50613506 of e.vreeke@venvn.nl