Zoek

Samen Beslissen in de Oncologie

Bewuster wensen en doelen bespreekbaar maken

Sinds september 2018 is het Radboudumc Centrum voor Oncologie gestart met project “CONtext”. Dit bewustwordingsproject richt zich op het verbeteren van gezamenlijke besluitvorming (GB) over een behandeling bij patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat. Focus ligt op een bijzonder deel van het ‘GB-’ proces, namelijk het bespreekbaar maken van de waarden, doelen, wensen en leefsituatie (‘contextinformatie’) van de patiënt. Door in de spreekkamer bewust deze context te inventariseren en registreren wordt verwacht dat patiënten een meer weloverwogen keuze kunnen nemen, met als doel verminderde spijt over de gemaakte keuzes en toegenomen patiënttevredenheid over het gezamenlijke besluitvormingsproces.


Waarom?
Een recent gepubliceerde NFK enquête ‘Samen Beslissen over de kankerbehandeling: hoe ervaren patiënten dat?’ onderstreept de behoefte aan meer aandacht voor GB in de context van de patiënt. Hierbij zien we een belangrijke rol voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen:

  • >60 % van de artsen en >90% van de verpleegkundigen vindt dat er te lang wordt doorbehandeld in de laatste levensfase (Medisch Contact / KNMG)1;
  • Patiënten ervaren minder barrières in het gesprek met verpleegkundigen dan met artsen;2,3
  • Artsen en verpleegkundigen verwachten dat verpleegkundigen meer dan artsen een vertrouwensband hebben met de patiënt.4


Wat?
Het project benadrukt het belang van intensief contact met een (gespecialiseerd) verpleegkundige/ casemanager in samenwerking met de medisch specialist. Daarnaast omvat het project onder andere de volgende activiteiten:

  • Trainingen van betrokken medisch specialisten én (gespecialiseerd) verpleegkundigen in het bespreken van context met patiënten in het proces van GB. De trainingen zijn ook bedoeld om de verpleegkundige een eigen rol te geven in het ‘GB’-proces, naast die van de dokter;
  • Inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en te spreken met naasten en/of de huisarts;
  • Nauwe afstemming en betrokkenheid van de huisarts tijdens de zorg in het ziekenhuis;
  • GB trachten een goede plaats geven in landelijke richtlijnen en opleidingen, waaronder de opleiding tot oncologieverpleegkundige.


Wie?
Het Radboudumc Centrum voor Oncologie ontving voor CONtext in 2018 een subsidie naar aanleiding van de call van Zorginstituut Nederland “Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen” in het kader van de Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Beoogd wordt een landelijke impuls te geven tot verdere implementatie. Drie ziekenhuizen (Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Bernhoven) participeren inmiddels. Naast V&VN Oncologie hebben ook NFK, zorgverzekeraar VGZ, IKNL, NHG, PalHag, NVMO, NVALT, NVA, en Palliactief hun steun toegezegd. Ziekenhuizen met interesse voor deelname kunnen contact opnemen met projectleider dr. Maartje van Geel (Maartje.vanGeel@radboudumc.nl), internist-oncoloog dr. Evelien Kuip (Evelien.Kuip@radboudumc.nl) of centrummanager drs. ing. Erik Lambeck (Erik.Lambeck@radboudumc.nl).

Meer weten:
https://www.qruxx.com/context
www.radboudumc.nl/uw-koers-bepalen


Referenties
1 Nursing.nl. Verpleegkundigen: ‘Artsen behandelen te lang door.’ 10 juli 2012; https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-artsen-behandelen-te-lang-door-nurs008035w/
2 Henselmans I, Heijmans M, Rademakers J et al. Participation of chronic patients in medical consultations: patients’ perceived efficacy, barriers and interest in support. Health Expect. 2015; 18:2375-88.
3 Van Dulmen. V&VN; 2014: https://www.venvn.nl/Artikelen/ID/20236/Patient-praat-liever-met-verpleegkundige
4 AMGATE, Onderzoek Wederzijds Beeldvorming Artsen, in opdracht van Nursing Medisch Contact, maart 2008; https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/samenwerking-kan-veel-beter.htm