Zoek

Videoconsult binnen de hematologie

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is CMyLife geïmplementeerd (voor meer informatie zie: www.cmylife.nl).

Via dit platform kunnen mensen met chronische myeloïde leukemie onder meer hun eigen bloeduitslagen monitoren, zelf medicatie bestellen, allerlei informatie vinden en via een forum ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Vanuit het ziekenhuis worden de bloeduitslagen gemonitord en via videoconsult besproken.

De ervaringen met het videoconsult zijn positief te noemen.

Patiënten geven aan dat het fijn is om niet naar het ziekenhuis te hoeven komen, geen parkeergeld te hoeven betalen, in sommige gevallen geen vervoer of begeleider te hoeven regelen. Dit laatste geeft hen meer regie over hun eigen gezondheid en de impact die ziekte heeft op hun dagelijks leven te verkleinen. Ook hoeven patiënten geen vrij meer te nemen van hun werk (indien zij nog werkzaam zijn), aangezien je overal waar je maar wenst kunt bellen met de zorgverlener.

Deze positieve punten hebben er toe geleid dat dit initiatief nu ook op kleine schaal wordt ingezet bij andere doelgroepen die orale therapie ontvangen. Denk hierbij  aan patiënten met een multipel myeloom,  CLL, MPN.

Het is eveneens mogelijk om klachten van de behandeling via een videoconsult te bespreken. Voorheen zou de patiënt naar het ziekenhuis moeten komen om de klachten in beeld te brengen, nu kan dat ook middels videoconsult (bijv huiduitslag).

Een videoconsult is overigens gewoon declarabel!

Kortom; het videoconsult is een nieuwe manier van zorg verlenen, dichtbij de patiënt thuis!

Mocht je meer informatie willen, neem dan gerust contact op.

Carolien Burghout via c.burghout@jbz.nl