Zoek

Werkwijze voor acute huidreacties bij radiotherapie verschenen

Recent is de Landelijke consensus werkwijze acute huidreacties radiotherapie verschenen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie.

Foto: Fotolia

De Werkwijze geeft praktische tips voor de verzorging en behandeling van acute huidschade bij radiotherapie. Veel van de adviezen zijn gericht op de verpleegkundige zorg. Ze geven bijvoorbeeld antwoord op de vraag of en wanneer je bepaalde producten mag gebruiken, zoals huidfilm, barrièrecrèmes, zinkzalf en fixatiemateriaal. Ook gaat de Werkwijze in op symptomen als jeuk en pijn. De adviezen zijn zoveel mogelijk evidence based.

Ernst bestralingsreacties

Huidreacties op bestraling variëren van licht erytheem tot nattende desquamatie (een oppervlakkige, nattende wond). In extreme gevallen kan er sprake zijn van necrose of ulceratie, maar in de praktijk komt dit vrijwel nooit voor. Hoe sterk de huid reageert op bestraling, hangt af van allerlei factoren, waaronder de bestralingstechniek, het doelgebied, het soort straling en de gevoeligheid van de patiënt. Niet alle patiënten hebben een huidreactie op de bestraling.

 

Binnenkort verschijnt in Nursing een uitgebreid artikel over acute huidreacties bij radiotherapie.

Onvermijdelijk

Bestralingsreacties zijn normaal en niet te voorkomen met preventieve maatregelen. Acute huidreacties gaan altijd weer over, benadrukt Heleen Lintz-Luidens. Zij was als verpleegkundig consulent radiotherapie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Werkwijze. ‘De behandeling en verzorging is gericht op het comfort van het patiënt’, licht ze toe.

De Werkwijze

De adviezen zijn veelal gericht op verpleegkundigen, maar ook op artsen, medewerkers van de radiotherapeutische instituten en palliatieve teams. De Werkwijze is tot stand gekomen in overleg met alle radiotherapeutisch instituten in het land, met medewerking van een dermatoloog van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie.

 

bron