Zoek

9 september - Hoe kan kanker.nl meer ondersteuning bieden aan je gesprek met de patiënt?

    kanker.nl...

Dankzij de medisch inhoudelijke bijdrage van zorgprofessionals aan het informatieplatform kanker.nl, kunnen wij nu maandelijks 500.000 patiënten en familieleden voorzien van hoogwaardige betrouwbare oncologische informatie.

Momenteel zijn wij aan het onderzoeken op welke wijze kanker.nl nog beter kan bijdragen aan het gesprek met de patiënt. We willen weten op welke wijze het informatieaanbod van kanker.nl zowel in de klinische als de poliklinische zorgcommunicatie van extra toegevoegde waarde kan zijn.

Daarom willen we u of een van uw collega’s uitnodigen voor een brainstorm op maandag 9 september 2019 om hier samen met collega’s over van gedachten te wisselen.

Vragen die aan de orde komen:

  • Waarin zit voor zorgprofessionals de toegevoegde waarde van kanker.nl?
  • Hoe kunnen zorgprofessionals zelf het beste geïnformeerd worden over kanker.nl?
  • Hoe willen zorgprofessionals hun patiënten informeren over kanker.nl? Welke tools zijn daarvoor nodig?


Datum:
 donderdag 9 september 2019 van 17.15 uur -19.45 uur (ontvangst met soep en broodjes).

Adres: IKNL, vergadercentrum, Godebaldkwartier 419 (Hoog Catharijne) in Utrecht. 

RSVP: 
graag horen we voor dinsdag 3 sept wie er deelneemt aan deze denksessie. U mag zeker met meerdere collega’s komen.

Wij hopen u op 9  september te mogen verwelkomen!

Marjolijn Tytgat- Swart, mswart@kanker.nl / 06-82599527 / Stichting kanker.nl