Zoek

Kennisgeving autorisatie herziening modules richtlijn Kleincellig longcarcinoom

FMS_Kennis...

Onderstaand vind je de aangepaste versie van drie modules uit de richtlijn Kleincellig longcarcinoom. In deze versie zijn alle commentaren die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten naar aanleiding van de conceptversie van de betrokken verenigingen en organisaties ontvingen zoveel mogelijk verwerkt.

Lees hier de aangepaste richtlijn.