Zoek

Medewerking PTO project

 

IKNL

Jaarlijks krijgen circa 1.500 mensen in Nederland de diagnose ‘’Primaire Tumor Onbekend’’ (PTO). Bij deze patiënten zijn uitzaaiingen gevonden, maar de bron van de tumor is onvindbaar. IKNL zoekt voor een project een oncologieverpleegkundige die zijn of haar ervaringen met de zorgverlening bij patiënten met een 'primaire tumor onbekend' wilt delen, om de problematiek rondom PTO inzichtelijk te maken.

De zorg voor patiënten met een PTO is complex. Vaak is er sprake van een uitgebreid diagnostisch traject met een onzekere uitkomst. De behandelend arts ziet zich geconfronteerd met de balans tussen een uitvoerig diagnostisch traject en het inzetten van een mogelijke behandeling op basis van een onzekere diagnose. Met een mediane overleving van grofweg twee maanden is de prognose veelal slecht. 

Interviews

Afgelopen februari is IKNL gestart met een project omtrent PTO. Een van de doelstellingen van dit project is om de problematiek rondom PTO inzichtelijk te maken. Ervaringsverhalen van zorgprofessionals die bekend zijn met deze patiëntgroep leveren hierin een belangrijke bijdrage. Het gaat daarbij om ervaringen in de breedste zin, zowel over diagnostiek, behandeling en moeilijkheden daarin als de begeleiding van de patiënt. De onderzoekers zijn hiervoor nog op zoek naar een oncologieverpleegkundige die zijn of haar ervaringen met PTO wilt delen in een interview.

Wil je meer weten over de inhoud van dit project of wil je hieraan, als zorgprofessional meewerken? Neem dan contact op met Laura Meijer, junior-onderzoeker PTO. 

laura.meijer@iknl.nl
m 06 11 76 04 26

 

Lees meer in de informatiebrief!