Zoek

Proefschrift ‘Towards personalised breast cancer care'

IKNL

Het proefschrift is beschikbaar via deze link: https://bit.ly/2ZDTu5N.

Dit proefschrift richt zich op aspecten van variatie in de borstkankerzorg in Nederland, gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Het doel van dit proefschrift was om na te gaan in hoeverre voorkeuren en behoeften van patiënten en hun ervaringen met informatievoorziening en gedeelde besluitvorming, de geobserveerde variatie in gebruik van borstkankerzorg in Nederland kan verklaren. Dit werd uitgewerkt in drie delen. Het eerste deel onderzoekt verklaringen voor de variatie in timing van chemotherapie, dat wil zeggen, voor of na de operatieve verwijdering van de borst of het borstweefsel. Het tweede deel behandelt de variatie geobserveerd voor de toepassing van directe borstreconstructie bij patiënten behandeld met een mastectomie. Het derde deel beschouwt de mogelijkheden voor het verder personaliseren van de nazorg voor borstkanker.

Indien u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, dan hoor ik dat graag.

De verdediging vindt plaats op 13 september aanstaande aan de Universiteit Twente (UT), en wordt vooraf gegaan door het symposium: ‘Ondersteunen van patiënten met kanker: Informeren, Kiezen, Monitoren, Emoweren!’, georganiseerd door IKNL en de UT.

Inschrijven voor het symposium is nog mogelijk via de website: https://www.iknl.nl/opleidingen/opleidingsoverzicht/opleidingen-detail/Ondersteunen-van-pati%C3%ABnten-met-kanker-informeren-kiezen-monitoren-versterken%21


drs. K.M. de Ligt, Kelly
junior onderzoeker
k.deligt@iknl.nl

 

 

       Proefschri...