Zoek

Grants en subsidie

Voor 2015 zijn diverse deadlines van de EONS al bekend. Hieronder vind je de deadlines, mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je je er alvast op voorbereiden. Schroom niet om hulp in te roepen, evt. bij reviewen van een aanvraag. De aanvragen moeten wel serieus uitgewerkt worden, een voorbeeld van een aanvraag van afgelopen jaar: ‘Ik ben daar eerder geweest en dat is mij goed bevallen. Ik zou graag eens terug willen, is ook goed voor mijn werk” , is onvoldoende. Een aanvraag heeft iets meer onderbouwing nodig.

Deadlines aanmelden:

  • Research proposal Workshop – 31 januari 2015

Deze workshop is bedoeld om te oefenen hoe een aanvraag in te dienen en hoe je onderzoek op te starten. Echt vanaf beginniveau.

Meer informatie over deze workshop is te vinden op: http://www.cancernurse.eu/research/research_proposal_workshop.html

Binnenkort zal ook de informatie en aanmelding voor 2015 op deze website komen te staan.

In 2015 wordt de workshop in Amsterdam georganiseerd van 20-22 mei. Het kost je 100 euro, maar dan worden de reis- en verblijfkosten en workshop door de EONS betaald. 

  • Novice dissemination Award for ECCO18; bij aanmelden abstract, closing 18 april 2015

Wanneer je een abstract indient voor de ECCO (Wenen, September 2015), kan je een hokje aankruisen dat je in aanmerking wilt komen voor deze award (Dus altijd doen!)

  • Research travel grant – 31 mei 2015

Elk jaar zijn dit eigenlijk twee grants. Het doel van deze grant is het mogelijk te maken dat 1) een beginnend onderzoeker, 2) een ervaren onderzoeker enige tijd kan doorbrengen met een ervaren onderzoeker/ onderzoeksgroep op zijn vakgebied in een ander land.

Meer informatie te vinden op: http://www.cancernurse.eu/awardsgrants/researchtravelgrant.html

Begin 2015 zal de inschrijving voor 2015 open gaan.

  • EONS research grant 31 september 2015 (bedrag verhoogd naar 40.000 euro)

Meestal is dit niet genoeg om een hele studie te financieren, maar kan wel een flinke bijdrage zijn. De voorstellen voor 2014 worden momenteel beoordeeld. Vanaf voorjaar 2015 zal de informatie voor 2015 op de website komen te staan. Informatie over deze subsidie is te vinden op:

http://www.cancernurse.eu/awardsgrants/eons_research_grant.html

  • Change champion award – wordt nog bekend gemaakt

Dit is een nieuwe subsidie, meer informatie zal later volgen

  • Clinical travel grant - 31 mei 2015

Deze grant is bedoeld om oncologieverpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten te stimuleren om een ander kanker instituut te bezoeken.

http://www.cancernurse.eu/awardsgrants/clinical_travel_grant.html

 

Vanuit de EONS zijn er al diverse deadlines bekend:

-       ECCO 2015, eind september Wenen

-       EONS10, 2016, eind september te Dublin

-       Research proposal Workshop, 20-22 Mei te Amsterdam

Vanuit de EONS zijn de EURO PEPS (Putting Evidence into Practice) ontwikkeld. Dit zijn evidence-based interventies, ontwikkeld om verpleegkundigen te stimuleren evidence in de klinische praktijk te implementeren. Er zijn PEPs over vier onderwerpen ontwikkeld: Benauwdheid, lymfeoedeem, pijn en perifere neuropathie. Het vijfde onderwerp, ‘radiodermatitis’ zal snel volgen.

Nederlandse vertaling van de PEP te downloaden via:

http://www.cancernurse.eu/education/europeps.html