Zoek

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

logo_netwe...

Het netwerk verpleegkundig Specialisten Oncologie is opgericht op 27 juni 2013. Het bestaat uit een groep verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen de oncologie & palliatieve zorg, van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich die op basis van hun opleidingsachtergrond zich met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen.

Het doel van het netwerk VS is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan.

Je kunt lid worden van het netwerk op 2 manieren:
1. Meld je aan via netwerkVSoncologie@venvn.nl;
2. Vink in je profiel onder 'rollen' 'Netwerk Verpleegkundig Specialisten' aan.

Wil je actief worden binnen het netwerk meld dit dan via een mail aan: netwerkVSoncologie@venvn.nl

netwerkdee...