Zoek

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

logo_netwe...

Het doel van het netwerk VS is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan. De uitwisseling en communicatie vindt op verschillende manieren plaats, denk aan netwerkbijeenkomsten, symposia, masterclasses, website, nieuwsbrief en alle andere mogelijke sociale media.

Er zijn ideeën om centraal een onderzoeksdatabank op te zetten waar verpleegkundig oncologisch onderzoek centraal staat.

Je kunt lid worden van het netwerk op 2 manieren:
1. Meld je aan via netwerkVSoncologie@venvn.nl;
2. Vink in je profiel onder 'rollen' 'Netwerk Verpleegkundig Specialisten' aan.

Wil je actief worden binnen het netwerk meld dit dan via een mail aan: netwerkVSoncologie@venvn.nl

netwerkdee...