Zoek

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

logo_netwe... linkedin link

Het netwerk verpleegkundig Specialisten Oncologie is opgericht op 27 juni 2013. Het bestaat uit een groep verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen de oncologie & palliatieve zorg, van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich die op basis van hun opleidingsachtergrond zich met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen.

Het doel van het netwerk VS is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan.

Je kunt lid worden van het netwerk door een mail te sturen aan netwerkvsoncologie@venvn.nl

Als je actief wilt worden binnen het netwerk vermeldt dit in je mail en wat je bijdrage aan het netwerk zou kunnen zijn. 
netwerkdee...