Zoek

" de aftrap - 1e blog van de voorzitter"

Erna-OD

Afgelopen donderdag weer een zinvolle en leuke bestuursvergadering gehad, vanaf 18.00 uur samen met de voorzitters  van de verschillende SIG’s en commissies. Natuurlijk ging het over onze nieuwe website en de komende oncologiedagen. Tevens kwam het onderwerp “voorschrijven van UR-geneesmiddelen door verpleegkundigen” weer voorbij. Zolang ik voorzitter ben, intussen ruim 2 jaar, hebben we het over dit onderwerp. De geneesmiddelen die de verpleegkundigen op  het gebied van de oncologie mogen voorschrijven op recept zijn: antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen van pijnbestrijding  (WHO-ladder stap1) en secretieremmers.  Allemaal niet heel erg spannend, want het meeste deden we al in de dagelijkse praktijk. Maar wat duurt het allemaal lang! Nu moet het ministerie nog  hogescholen en zorginstellingen aanwijzen die de module farmacotherapie verzorgen. De verwachting is dat alle aanvragen voor aanwijzingen voor 1 januari 2013 zijn afgehandeld (eerst zien dan geloven).

Waar mijn oog ook nog op viel is een andere discussie; dure geneesmiddelen. “Het is onmogelijk om alle behandelingen te vergoeden die effectief zijn”, stelt prof. W. Brouwer van IBMG in Zorgvisie. Want binnen de gezondheidszorg  moet fors bezuinigd worden zoals we weten. Maar moeten we dan gaan kiezen wie in aanmerking komt voor effectieve behandelingen? Mijn moeder wordt 75, te oud? Niet meer behandelen? Of een roker niet meer behandelen als deze longkanker krijgt? Eén miljoen voor een levensverlengende behandeling voor één patiënt of 100 patiënten genezen? Op de dagbehandeling kom ik regelmatig een echtpaar tegen, zij zijn beide helaas  al lang ziek. Hij geeft aan dat zij veel te duur zijn voor de gezondheidszorg;beiden boven de tachtig. Hij is dankbaar, maar vindt het niet een vanzelfsprekendheid dat hij nog wordt behandeld. Ik heb zeer veel bewondering voor zijn zienswijze! Oef……………………wie gaat dit allemaal beslissen? De overheid, de verzekeraar (ik hoop het niet!) of de beroepbeoefenaars binnen een multidisciplinair team. De toekomst zal het uitwijzen.

Naast bezuinigingen is er ook nog goed nieuws, tot 2017 wordt 250 miljoen euro besteed aan het aantrekken en opleiden van wijkverpleegkundigen. De zorg dicht bij huis! Fijn! Mits de mantelzorger het aan kan!

Erna Elfrink