Zoek

Netwerk in oprichting

Een aarzelend voorjaar wordt zichtbaar. Bij voorjaar denk je aan prilheid, aan verwachting, aan een nieuw begin. Binnen de vereniging zien we dit ook. Het bestuur is in januari vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor de start van een landelijk netwerk voor Verpleegkundig Specialisten Oncologie (VS). Dit netwerk gaat er komen vanuit een behoefte die is gepeild bij Verpleegkundig Specialisten.                                                                                                    

Net als in de zorg wordt binnen de vereniging verscheidenheid in functie en werkinhoud steeds meer zichtbaar. Het bestuur wil graag inspelen op die verscheidenheid. De diverse SIG's, commissies en netwerken geven daar al duidelijk vorm aan. Het netwerk Verpleegkundig Specialisten past daar goed bij. De functie van VS maakt een snelle ontwikkeling door de laatste jaren. Wettelijk ligt er inmiddels veel vast. De fase van pionieren is voorbij, Verpleegkundig Specialisten geven hun functie op een professionele manier vorm en inhoud. Daarbij is behoefte aan onderling contact, aan leren van elkaar.

Het doen van onderzoek is een nadrukkelijk onderdeel in de opleiding. De VS i.o. zet de eerste aarzelende stappen in onderzoeksland. De verwachting vanuit de opleiding en de werkgever is, dat de VS hier na de opleiding mee verder gaat. In de praktijk loopt de VS dan geregeld tegen problemen aan. Onderzoek doen is niet een taak die je er 'even bij doet'. Dit gegeven kan binnen het netwerk aandacht krijgen. Ook hier kunnen VS leren van elkaar, elkaar motiveren en ook samenwerken.

Inmiddels is sinds een jaar het Register Specialismen Verpleegkunde een feit. In dit register moet door de VS een portfolio worden bij gehouden. Gevolgde scholing, intervisie, deskundigheid bevorderen en onderzoek doen zijn de vaste onderdelen waarvoor accreditatiepunten behaald moeten worden. Het bestuur vindt het een duidelijke taak voor de vereniging en straks ook voor het Netwerk om de VS Oncologie de mogelijkheid te geven, punten te kunnen behalen.

Kortom, het bestuur vindt de oprichting van het Netwerk Verpleegkundig Specialisten een logische stap en een goede ontwikkeling binnen de vereniging. De aanzet wordt door het bestuur gegeven en dan is de beurt nu aan een aantal Verpleegkundig Specialisten Oncologie om met verve vorm en inhoud te geven aan het Netwerk. Gezien het bruisende karakter van de vereniging zal dit ook zeker gebeuren. We volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling.

Erna-OD

Namens de voorzitter, Erna Elfrink,
vriendelijke groet van Gea Ypenga, bestuurslid