Zoek

LOOV

LOOV-logo_nov.2012

LOOV - Landelijk overleg oncologieverpleegkundigen & verpleegkundig specialisten

Het netwerk LOOV is gericht op uitwisseling van informatie van de dagelijkse praktijk m.b.t. oncologie en hematologie en fungeert dus als landelijke vraagbaak voor en door onze LOOV-leden.

Doel
Uitwisseling van informatie met betrekking tot kennis en vaardigheden op instellings- en landelijk niveau door de verpleegkundige beroepsbeoefenaars vanuit de werkvelden oncologie en hematologie waardoor de drempel voor het implementeren van innovaties verlaagd wordt.

De resultaten van het LOOV zijn onder te verdelen in de volgende resultaatgebieden:

  • Research
    Deelname aan fase I, II, III en IV-studies worden aan elkaar medegedeeld en de resultaten en opmerkelijke items met elkaar besproken.
  • Deskundigheidsbevordering
    Uitwisseling van kennis en vaardigheden betreffende de oncologische verpleegkunde professie.
  • Innovatie & zorgbeleid
    Hieronder wordt het efficiënt uitwisselen van elkanders producten (procesbeschrijvingen, protocollen, presentaties, inventarisaties, etc) verstaan. Adviezen worden gegeven bij de implementatie c.q. de organisatie van zorg binnen de eigen instelling.


Organisatie
Het LOOV bestaat uit een bestuur en leden uit verschillende instellingen.

Voorzitter

Jan Ouwerkerk
LUMC; Researchcoördinator
j.ouwerkerk@lumc.nl

Vicevoorzitter

Natascha Schrama
St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein/ Utrecht; MANP- VS Hemato-oncologie
n.schrama@kpnmail.nl

Secretaris

Heleen van Boshoven
Gelre ziekenhuizen; Longoncologieverpleegkundige/ Research
h.boshoven@gelre.nl

Webmaster

Vacature 

Notulist

Lisanne de Boer- Kuijpers
Amstelland ziekenhuis Amstelveen; Oncologieverpleegkundige
liku@zha.nl

 

Ieder enthousiast lid van V&VN Oncologie, die een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstelling kan lid van het LOOV worden.Voor het aanmelden bij het LOOV kun je contact opnemen via dit mailadres  LOOVleden@outlook.com.

bestuur LOOV-nov. 2012