Zoek

Netwerk Oncologische Dagbehandeling (NOD)

Doelen van het Netwerk Oncologische Dagbehandeling:

  • Ondersteunt en promoot het netwerk voor verpleegkundigen met de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling;
  • Dient als communicatie platform voor de verpleegkundigen met de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling;
  • Identificeert en onderzoekt specifieke zorgvragen binnen de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling, zoals de continuïteit van zorg tussen dagbehandeling en de 1e en 2e lijnszorg, behoeften van patiënten in dagbehandeling (complementaire zorg, psychosociale zorg);
  • Bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor uitwisseling hiervan;
  • Brengt belangrijke thema’s binnen de subspecialisatie onder de aandacht zoals: organisatie en logistiek van zorg (bijvoorbeeld verpleegkundig spreekuur), hulpmiddelen ten behoeve van zorg in dagbehandeling, verpleegkundige competenties;
  • Organiseert 2 x per jaar een leden bijeenkomst op locatie (zie evenementen)


Leden

Voorzitter Hilda Houwer; Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis Nijmegen h.houwer@cwz.nl

Penning
meester

Harold Fliervoet;  Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis, Nijmegen

h.fliervoet@cwz.nl

Secretaris 

Hellen de Vries; Catharinaziekenhuis, Eindhoven

hellen.d.vries@catharinaziekenhuis.nl 

Algemene
leden

Ineke Berendsen; Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis, Nijmegen

i.berendsen@cwz.nl

 

Rian Knook; Marini ziekenhuis Groningen


  Elly de Lange; Universitair Medisch Centrum Groningen
p.a.de.lange@umcg.nl
 

 

Vacature

 
 

 

Website Vacature