Zoek

Gedragscode inzake wijziging in de geneesmiddelenwet.

Het is inmiddels half april en in mei staan de ledenvergadering en de POST-O.N.S al weer op het programma. Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen donderdag hebben we een gedragscode ten aanzien van wijzigingen in de geneesmiddelenwet besproken en aangenomen. Als vereniging, en in het bijzonder onze acquisiteurs, hebben we te maken met sponsoring en geneesmiddelenreclame. Dit is sinds januari 2012 veranderd omdat de gewijzigde Geneesmiddelenwet en Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big) in werking is getreden. Deze verandering heeft invloed op de toepasselijkheid van de regels rond de geneesmiddelen reclame. Verpleegkundige specialisten (VS) en physician assistants (PA) hebben sinds 1 januari 2012 een tijdelijke, voor een periode van 5 jaar, voorschrijfbevoegdheid van geneesmiddelen gekregen. Waarschijnlijk treedt in 2013 ook de voorschrijfbevoegdheid in werking voor de gespecialiseerde verpleegkundigen (oncologieverpleegkundigen, longverpleegkundigen en diabetes verpleegkundigen). De voorschrijfbevoegdheid voor de oncologieverpleegkundigen kent een lange historie. Voor details verwijs ik je graag naar de actuele thema’s op de site, onder het kopje V&VN oncologie.

In overleg met het ministerie van VWS is besloten dat beide beroepsgroepen vanaf heden kunnen worden aangemerkt als beroepsbeoefenaar in de betekenis van de regels rond geneesmiddelen reclame. Het voor ons en voor de standhouders belangrijk dat we weten aan welke regels we ons moeten houden. Een belangrijk verandering is dat het niet meer om sponsoring gaat, maar om gunstbetoon. Dat wil zeggen dat de farmaceutische industrie ook de organisatie van een congres kan sponsoren en dat dit niet direct via de beroepsbeoefenaar zelf hoeft te verlopen. Tevens is het verplicht om in een schriftelijke overeenkomst tussen de sponsor en de organisator de afspraken vast te leggen. Vanaf nu mogen de firmanaam en productinformatie ten behoeve van de patiënt weer vermeld worden. Al met al een technisch verhaal, maar dit is wel belangrijk omdat onze acquisiteurs met deze gedragscode op stap kunnen om sponsoring te vergaren voor bijvoorbeeld de oncologiedagen. De gedragscode is ook voorgelegd aan V&VN centraal. Zij konden zich hier goed in vinden en gaan deze code eveneens gebruiken. Wil je de gehele code lezen? 

Noteer nog even in de agenda woensdag 15 mei voor de POST-O.N.S. en aansluitend de algemene ledenvergadering in de Eenhoorn in Amersfoort. De agenda wordt de komende week naar alle leden gemaild. Heb je eind van de week nog niets ontvangen, mail dan even met het secretariaat (secretariaatoncologie@venvn.nl).

Erna-OD

Erna Elfrink.
Voorzitter V&VN Oncologie