Zoek

Bestuurslid zijn: enerverend en leerzaam

April 2009 werden wij geïnstalleerd als bestuurslid van de afdeling V&VN Oncologie waarbij wij tijdens onze bestuursperiode van 4 jaar verantwoordelijk waren voor de portefeuille Vakinhoud. Na een zorgvuldige overdracht van onze voorgangster hebben we met elkaar besproken op welke manier we de portefeuille het beste met twee bestuursleden vorm konden gaan geven. Onze voorgangster beheerde de portefeuille alleen, maar de (positieve) ontwikkelingen binnen de portefeuille Vakinhoud maakten dat dit voor één persoon niet meer te behappen viel. We hebben onze plannen gepresenteerd aan onze mede bestuursleden en na goedkeuring zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan.

Een belangrijk deel van onze aandacht is de afgelopen vier jaar uitgegaan naar de Special Interest Groups (SIG) binnen onze afdeling. Als bestuurlid Vakinhoud ben je o.a. contactpersoon tussen een SIG en het bestuur. Bij aanvang van onze bestuursperiode merkten we dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen onze afdeling niet helemaal duidelijk waren voor een ieder, waardoor het contactpersoonschap soms lastig in te vullen was. De SIG leden zijn allen enthousiast en staan voor hun specifieke aandachtsgebied binnen de Oncologie. Zij verdienen het om hierin alle ruimte en de gewenste ondersteuning te krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor wat wij als afdeling V&VN Oncologie willen uitdragen.

Met het gehele bestuur hebben we met hulp van een organisatiedeskundige onze afdelingsstructuur onder de loep genomen. Het heeft erin geresulteerd dat we als bestuur beter inzicht hebben gekregen in de (on)mogelijkheden van verschillende vormen van organisatie, wat er voor heeft gezorgd dat we met elkaar voor de volle 100% achter ons huidig organogram staan.

Tevens zijn we contactpersoon geweest voor externe partners, denk daarbij bijvoorbeeld aan NFK, CZO en KWF, maar ook onderhielden we het contact met onze Europese collega’s (EONS).

Als bestuur geef je regelmatig kritisch feedback op ontwikkelingen binnen het oncologisch werkveld die in Nederland plaatsvinden. Vaak zijn dit zaken die de Vakinhoud betreffen. Voor een bestuursvergadering hebben we dan ook regelmatig met z’n tweetjes telefonisch gespard wat wij ervan vonden om dit tijdens de bestuursvergadering verder te bespreken.

En dan is het alweer vier jaar later, time flies, en zijn we afgelopen ALV gedechargeerd als bestuurslid. Geen maandelijkse ritjes meer naar Utrecht voor de bestuursvergadering, geen jaarlijkse beleidsdagen meer in Doorn waar we twee dagen keihard werkten om met elkaar het beleid op termijn door te spreken. Geen stress meer om alle stukken op tijd te kunnen lezen, maar…..…

Wij kijken  terug op een ontzettend leuke, enerverende en leerzame bestuursperiode waarin onze portefeuille meegroeide met het aantal leden van onze afdeling. Zo hebben we bijvoorbeeld twee nieuwe SIG’s, Psychosociale Zorg en Gastero-enterologie, binnen de afdeling mogen verwelkomen. En wij hebben mogen meedenken en vormgeven aan een mooie afdeling binnen V&VN namelijk V&VN Oncologie!

Karin v.d. Heijden en Rosemarie Jansen

Erna-OD

Erna Elfrink,
Voorzitter V&VN Oncologie