Zoek

Hematologie

Logo SIG...

De Special Interest Group Hematologie is een landelijk netwerk voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundigen specialisten werkzaam binnen de hematologie.

Doelen 

 • De SIG Hematologie verbetert kwaliteit van zorg aan de hematologiepatiënt, doordat theoretische kennis en praktische ervaring worden gebundeld en actief worden uitgewisseld.
 • De SIG Hematologie biedt de optimale gelegenheid voor het opbouwen van formele en informele netwerken.
 • Daarnaast stimuleert de SIG Hematologie innovatie en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.


De SIG Hematologie vertaalt haar doelstellingen rechtstreeks naar de praktijk middels de volgende activiteiten:

 • Drie á vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief
 • Scholing tijdens de tweejaarlijkse ledenvergadering
 • Scholing op de V&VN oncologiedagen middels een Hematologiepad
 • Scholing tijdens het verpleegkundig symposium op het Dutch Hematology Congress (DHC)
 • Profilering tijdens de European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
 • Een levendige, landelijke vraagbaak op hematologisch gebied om kennis en kunde uit te wisselen (met name via de SIG email contacten)
 • Via de website is er een centraal overzicht van (inter)nationale hematologie scholingsaanbod
 • SIG leden verzorgen lessen op de vervolgopleiding hematologieverpleegkundige.
 • De SIG ontwikkelt Master Classes in samenwerking met deskundigen en experts op gebied van ziektebeelden en behandeling.
 • De SIG biedt gelegenheid voor het opbouwen van formele en informele netwerken tijdens symposia, congressen en de ledenvergadering.
 • De SIG ontwikkelt en beoordeelt producten (zoals folders)
 • De SIG organiseert geldstromen via de farmacie en overige instanties, in samenspraak met de acquisiteur van V&VN Oncologie.
 • De SIG werkt samen met HOVON, KWF, NVVH, VIKC, SKION, EBMT en ASH.
 • De SIG onderhoudt contact met de patientenvereniging Hematon
 • De SIG stimuleert verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.
 • De doelstelling van de SIG komt tot uiting in een jaarplan.


De SIG Hematologie onderschrijft het belang van bijscholing. Verpleegkundigen werkzaam in de hematologie kunnen een opleiding volgen tot hematologieverpleegkundige. Deze opleidingen en nascholingen worden door het hele land gegeven. Voor het actuele scholingsoverzicht verwijzen wij naar Evenementen op de website.

Leden kunnen hun nascholing bijhouden in het Kwaliteitsregister.