Zoek

Mamma oncologie

De tumorwerkgroep mamma-oncologie is een landelijk communicatieplatform voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het gehele zorgpad mammacarcinoom.

Doelstelling
Optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een mammacarcinoom. Bundelen en uitwisseling van kennis.

Strategie
Om de doelstelling te bereiken houd de tumorwerkgroep mamma-oncologie zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Richtlijnontwikkeling
  • Ontwikkelingen rond Kwaliteitsindicatoren in de mammazorg
  • Preventie
  • Voorlichting
  • Communicatie met het bevolkingsonderzoek
  • Erfelijkheid
  • Overzicht bieden rondom verpleegkundig en medisch wetenschappelijk onderzoek binnen de mammazorg
  • Consultatie
  • Samenwerking met de Borstkanker Vereniging Nederland

Structuur
De tumorwerkgroep mamma-oncolgie bestaat uit een groep met leden die op projectbasis werkzaamheden verrichten. De leden komen drie maal per jaar bij elkaar en zijn voor een periode van 3 tot 6 jaar in functie. Iedere IKC regio heeft vanuit zijn netwerk een afgevaardigde (voorkeur heeft een mammacare verpleegkundige en een Verpleegkundig Specialist)