Zoek

Pulmonale Oncologie

De tumorwerkgrep (TWG) Pulmonale Oncologie stimuleert en ondersteunt verpleegkundigen binnen het specialisme pulmonale oncologie. 

Verder informatie over onze TWG kun je vinden onder hiernaast staande knoppen.
De vraagbaak/forum is alleen te gebruiken door leden van V&VN Oncologie.

De doelstelling van de TWG Pulmonale Oncologie:

 • Optimaliseren van de kwaliteit van zorg.
 • Bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring
 • Bevorderen van deskundigheid op het gebied van zorg rondom patiënten met een maligne longaandoening
 • Als communicatieplatform dienen voor verpleegkundigen


Strategie:

Om deze doelstellingen te bereiken onderneemt de TWG PO de volgende activiteiten:

 • Bevorderen van deskundigheid van verpleegkundigen door het geven van lessen, houden van lezingen en publiceren van artikelen
 • Beoordelen of ontwikkelen van patiëntenbrochures en richtlijnen ten behoeve van de verpleegkundige praktijk
 • Optimaliseren en op peil houden van kennis en ervaring, onder meer door het uitwisselen van ervaringen, bijhouden van vakliteratuur en congresbezoek
 • Organiseren van sessies/workshops tijdens het congres van V&VN Oncologie
 • Ontwikkelen van producten (b.v. een onderwijsmodule) ten behoeve van de verpleegkundige praktijk


Structuur
van de TWG Pulmonale Oncologie:

 • De TWG bestaat uit een kerngroep en een groep met leden die op projectbasis werkzaamheden verrichten.
 • De kerngroep komt vier maal per jaar bij elkaar.
 • Eén maal per jaar worden alle leden uitgenodigd voor een vergadering waarin ook een actueel thema belicht wordt.