Zoek

Géén actief lid zijn is géén optie!

Dit onderwerp voor een Blog kwam spontaan naar boven tijdens de voorzittersvergadering van de afdeling V&VN Oncologie. Hier zit een enthousiaste groep mensen die hard werkt voor de vereniging en via die weg de deskundigheidsbevordering en positionering van de beroepsgroep oppakken. 

Deze groep leden heeft met een zeer hoog kennisniveau van de ontwikkelingen binnen de oncologieverpleging en  geeft inhoud b.v. aan het landelijk curriculum voor de opleiding hematologie, werken mee aan landelijke richtlijnen, ontwikkelen  verpleegkundige indicatoren ,  beslissen mee over de eindtermen van de oncologieopleiding , bieden  ondersteuning bij internationale activiteiten , organiseren jaarlijks en 2-daags congres en ga zo maar door..

Zo’n 2500 collega oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de oncologie hebben naast hun basislidmaatschap van V&VN ook een lidmaatschap van V&VN Oncologie en daardoor kunnen ze ook gebruik maken en hun voordeel doen van alle aanwezige en geboden kennis.

Een passief  lidmaatschap lijkt het. Het vullen van de website, organiseren van de oncologiedagen, verzorgen van het vakblad Oncologica wordt door anderen (actieve collega’s) gedaan die het vakgebied en alle ontwikkelingen nauwlettend volgen en actief delen met iedereen.

Klinkt toch allemaal heel eenvoudig en herkenbaar zou je zeggen. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat er een grote groep oncologieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten staat te trappelen van ongeduld om deel te mogen nemen aan de organisatie van een netwerk, commissie of SIG, daar waar het echt allemaal gebeurt.  Hiernaast kan je ook nog ervaring en kennis opdoen over besturen en organiseren. Welke professional in 2013 wil dat niet?

Rond de 125 actieve leden geven inhoud aan de afdeling oncologie en staan garant voor de bundeling van de vakinhoudelijke kennis, inspraak en positionering aan de landelijke tafels. Actieve leden bouwen aan hun netwerk, leren nieuwe collega’s en tal van andere professionals kennen en werken samen aan verschillende actuele dossiers. Actieve leden doen hierdoor extra kennis op over het werkveld en relevante ontwikkelingen en zitten dicht bij het vuur. Daarnaast benutten actieve leden de mogelijkheid om nieuwe competenties te ontwikkelen op bijvoorbeeld bestuurlijk, beleidsmatig, redactioneel of deskundigheid bevorderend vlak.  Een half procent van het aantal leden is zo tussen één uur en één dag per week actief bezig voor de professionalisering en positionering van 2500 collega’s en zichzelf. Wie wil daar nu niet zelf actief aan bijdragen?

Nog meer stimulans nodig om van passief naar actief lid te evolueren? Nog meer uitdaging nodig om invloed te hebben op de ontwikkelingen van je eigen vakgebied? Bel of mail dan gewoon, dan weten we nog heel veel meer voordelen te benoemen of kijk je gewoon een keer mee bij een vergadering om je te laten inspireren.

Wij kunnen bijna niet wachten om al die actieve leden te verwelkomen binnen de netwerken en SIG’s en commissies. Meld je aan!

Wilma Bijsterbosch
Beleidsadviseur V&VN Oncologie

2013_Wilma