Zoek

Nog één keer terug kijken op 2013 om vervolgens de blik op 2014 te richten.

Het jaar 2013 was voor V&VN Oncologie weer een innovatief jaar. In 2013 hebben wij voor het eerst kunnen zien dat zowel de website, nieuwsbrief,  het  tijdschrift “Oncologica” en het congres herkenbaar zijn als één geheel. Deze verbinding tussen alle communicatie mogelijkheden naar buiten, zal in 2014 voortgezet worden.

De wet voorschrijven UR-geneesmiddelen voor bepaalde categorieën verpleegkundigen is in de Staatscourant van 2 december gepubliceerd en daarmee een feit. Binnen de praktijk moet nog gewerkt worden aan enkele randvoorwaarden, maar de verwachting is dat vanaf september 2014 medicatievoorschrijven door oncologieverpleegkundigen in de praktijk gaat plaatsvinden.

De veldnorm voorschrijven, klaarmaken , ter hand stellen en toedienen van cytostatica is in december aan het ministerie aangeboden. Deze norm is tot stand gekomen in samenwerking met de  NVMO, de NVZA en V&VN Oncologie, in samenspraak met V&VN VS. Deze norm is terug te vinden op de site. Dit is een “levend” document en  in 2014 vindt een verdiepingsslag plaats. 

Tevens is het voorstel voor de indicator “Aanspreekpunt in de keten” bij de  IGZ ingediend en  in 2014 zal deze indicator worden getoetst op implementeerbaarheid, waarna de indicator in 2015 toegevoegd zal worden aan de basis set ziekenhuis indicatoren. En heel belangrijk, 2013 hebben we kunnen afsluiten met een zeer positief geëvalueerde Oncologiedagen in Ede.

Op nummer één van de doelen van 2014 staat het formuleren van de normering van kwalitatieve goede oncologische verpleegkundige zorg. Dit document zal aan het SONCOS worden aangeboden, zodat dit als bijlage kan worden toegevoegd. Naar aanleiding van de vragen die bij de vereniging binnen komen, merken wij dat op dit gebied veel behoefte is aan duidelijkheid en advies.

Daarnaast zullen wij in 2014 een visiedocument over nazorg ontwikkelen, waarin de rol van de oncologieverpleegkundige binnen de nazorg van patiënten met kanker beschreven zal worden. Alles is terug te lezen in het jaarplan 2014 en daarvoor verwijs ik jullie  graag naar de website.

Jullie bijdrage is belangrijk om deze doelstellingen te verwezenlijken. Voor ons als bestuur is het belangrijk om te horen wat de wensen en behoeften zijn, dit hebben wij weer nodig om ons van ideeën te voorzien.  Voor nu  ik wens jullie vooral een inspirerend en gezond 2014 toe!

2014-champ...

Erna Elfrink
Erna-OD

Voorzitter V&VN Oncologie