Zoek

Hoeveel punten?

taartpunt

Het kwáliteitsregister is eigenlijk een kwántiteitsregister. Want 1 uur scholing = 1 punt en met 184 punten in 5 jaar ben je een bewezen professionele verpleegkundige. Toch?

Als opleider vraag ik mij af of het kwaliteitsregister niet zijn oorspronkelijke doel voorbij schiet. Want hoe zit het met ‘leren in de praktijk’, ‘learning on-the-job’ en ‘ervaringsleren’? In vakbladen lees ik dat je 80% leert van ervaren en zelf doen. Nog geen 20% van lezen of luisteren.

Laat ik een aantal voorbeelden geven, waarmee ik wil illustreren dat er elke dag geleerd wordt in de verpleegkundige praktijk, hoewel dat niet altijd zichtbaar is.

Op maandagochtend helpt een 21-jarige pas-gediplomeerde verpleegkundige een doodzieke bejaarde man met een wasbeurt op bed. Achter het bedgordijn luistert zij aandachtig mee met de ervaren 50-plus-collega, die een bed verder een gesprek aanknoopt met een 30-jarige jongeman, die bang is voor zijn eerste chemokuur. Zelf worstelt de jonge verpleegkundige met het geven van psychosociale begeleiding. Hoe begin je en wat moet je zeggen als mensen zo ziek zijn? 0 punten voor het kwaliteitsregister.

Een oncologieverpleegkundige in opleiding brengt dinsdagmiddag in de groepsbespreking een casus in, die een behoorlijke impact heeft op haar. Zij en haar teamleden waren intensief betrokken bij een situatie waarin palliatieve sedatie plaatsvond. Zij kijkt terug op de afgelopen week, bespreekt wat er goed ging, wat het met haar deed. Maar ook wat er beter kon en hoe zij het gebeuren een plek kan geven, waardoor ze weer verder kan in dit soms emotionele vak. 0 punten voor het kwaliteitsregister.

Op woensdag vindt tijdens de lunch in de koffiekamer een klinische les plaats over oncologische wonden. Tien minuten nadat de wondverpleegkundige van start is gegaan met haar les, komen er nog twee collega’s binnen, na vijf minuten alweer weggeroepen voor een bel. Een kwartier later, aan het eind van de les hoor ik diezelfde verpleegkundigen vragen of dit een geaccrediteerde les is. 1 punt voor het kwaliteitsregister.

Op donderdag heeft de voor de oncologiedagen ingelote collega een avonddienst, zijn eerste dienst na het congres. Vlak voor de overdracht vragen de andere collega’s hem hoe het was. Hij zegt “leuk, heel inspirerend, veel bekenden gezien”. Na een hectische dienst is hij echter die inspirerende workshop ‘motiverende gespreksvoering’ en de lezing ‘personalized medicine’ alweer vergeten. 7 punten voor het kwaliteitsregister.

Het kwaliteitsregister geeft alleen punten voor het formele leren. Het leren op de werkplek wordt niet gewaardeerd en gestimuleerd. Waarvan word je nu echt een kwalitatief betere verpleegkundige? Van die klinische les, waar je niet met je hoofd bij was, en dat gezellige congres, samen goed voor 8 punten in je portfolio? Of van die casusbespreking en het leren van een ervaren collega? Hoeveel punten is dát waard?


Lianne Overbeek
Opleidingsadviseur Antoni van Leeuwenhoek 

 

Reactie vanuit V&VN
Vanuit V&VN willen wij graag reageren op de blog van Lianne Overbeek ‘Hoeveel punten?’. Publiciteit over het Kwaliteitsregister V&V is wat ons betreft altijd welkom. Immers om een deskundige professional te zijn is effectieve deskundigheidsbevordering een must. Het Kwaliteitsregister is hierbij een hulpmiddel en vooral geen doel op zich. Het doel is namelijk dat je een deskundige verpleegkundige blijft, door niet alleen te werken (ervaring) maar juist ook door je bij te laten scholen en up to date te blijven in je beroep als verpleegkundige.

In haar blog vraagt Lianne zich af of het register niet zijn oorspronkelijke doel voorbij schiet door het aantal te behalen punten zo te benadrukken. Het is jammer dat dit beeld geschetst wordt, want dat is nu juist niet de bedoeling van het Kwaliteitsregister V&V. Niet het behalen van het punt is het doel, maar er voor zorgen dat je je vak zo optimaal mogelijk bijhoudt.

Lianne geeft aan dat je het meest leert van ervaren en het zelf doen. En ze vraagt zich af of hier binnen het Kwaliteitsregister voldoende aandacht voor is. Ja, die aandacht is er zeker, want naast de geaccrediteerde scholingen is in het Kwaliteitsregister veel ruimte voor ervaringsleren, training on the job, bedside learning, enz. Via de zogenoemde ODA’s (Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten) kun je deze vorm van leren opnemen in je portfolio. En nog sterker is het hier met je leidinggevende afspraken over te maken. Met andere woorden het Kwaliteitsregister geeft niet alleen punten voor het  formele leren, maar ook voor het leren op de werkplek. Samen is dit veel punten waard.

 

Myriam Crijns, Hoofd vereniging V&VN