Zoek

Actuele thema's

Voorheen noemden wij dit vakdossiers. De naam is veranderd omdat het gaat over actuele thema’s die gedurende een bepaalde periode belangrijk zijn en meer aandacht krijgen/vragen van de beroepsvereniging, de beroeps beoefenaars en de overheid. Deze naam lijkt dus meer de lading te dekken.

De actuele thema’s van de V&VN Oncologie van dit moment:

  • Medicatievoorschrijfbevoegdheid door oncologieverpleegkundigen
  • Expertisegebied
  • Normering verpleegkundige oncologische zorg (zie visiedocumenten)
  • Onderzoek
  • Vast aanspreekpunt

In de pagina's die je hiernaast lees je meer over de actuele thema's: