Zoek

Oktober 2015;

Naar aanleiding van het IGZ-rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ heeft V&VN Oncologie een visiedocument geschreven over de rol van de verpleegkundige in de oncologische keten.

Daaropvolgend is een intensieve lobby gestart om dit als incicator binnen de basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen van de IGZ te krijgen.

Het is gelukt!!

 

 

Casemanagement
Naar aanleiding van het IGZ-rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ heeft V&VN Oncologie een visiedocument geschreven over de rol van de verpleegkundige in de oncologische keten.

Casemanagement en casemanagers binnen de oncologische zorg, zijn begrippen die je steeds meer hoort. De aanleiding hiertoe is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in maart 2009 het rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ presenteerde. In dit rapport signaleert de IGZ dat er grote tekortkomingen in de ketenzorg van de oncologische patiënt zijn. De huidige zorg is te gefragmenteerd, wat hoge eisen stelt aan de informatie-uitwisseling en regie binnen het multidisciplinaire team rond de patiënt met kanker.

De oncologische ketenzorg moet worden verbeterd op de volgende punten:

  • patiënten moeten kunnen rekenen op één aanspreekpunt in de keten 
  • er moet één persoon in de keten zijn die overzicht heeft over het hele behandelingstraject
  • er moet één duidelijk geactualiseerd behandelplan zijn
  • er moet worden voorzien in geïntegreerde dossiervoering rond de behandeling

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor verbetering van de psychosociale zorgverlening, deze moet structureel verankerd zijn in de keten en de samenwerking op teamniveau moet de oncologische ketenzorg ondersteunen.

Visiedocument V&VN Oncologie 
Naar aanleiding van dit rapport heeft V&VN Oncologie een visiedocument geschreven over de rol van de verpleegkundige in de oncologische keten, waarbij de nadruk ligt op de regiefunctie. Dit visiedocument werd in de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2010 gepresenteerd. 

Het visiedocument wordt door het bestuur gebruikt om met belangrijke stakeholders in gesprek te gaan om zo tot verbetering van de zorg binnen de oncologische keten te komen. In dit vakdossier worden praktijkvoorbeelden geplaatst en zal de voortgang t.a.v. dit onderwerp weergegeven worden.

Downloads:

Pratijkvoorbeelden (downloads)
Inmiddels hebben we een aantal praktijkvoorbeelden mogen ontvangen:

Oproep praktijkvoorbeelden
Veel oncologieverpleegkundigen hebben goede voorbeelden uit hun praktijk. Daar kunnen collega verpleegkundigen vaak veel van leren. Heb jij een praktijkvoorbeeld over het verbeteren van de regie in de oncologische keten? Mail dan naar secretariaatoncologie@venvn.nl. Vermeld in je praktijkvoorbeeld de aanleiding, hoe jullie tot deze uitwerking zijn gekomen, wat de resultaten zijn en jouw adviezen voor andere verpleegkundigen. De praktijkvoorbeelden worden hier op de website geplaatst.