Zoek

Oncologica

Het tijdschrift Oncologica is een uitgave van V&VN Oncologie dat vier keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren verschijnt en wordt verstuurd naar de leden van V&VN Oncologie. De redactie stelt het op prijs om naast vakinhoudelijke artikelen op het gebied van de oncologieverpleegkunde, informatie te ontvangen over actualiteiten (bijv. nieuwe verpleegmethoden, interventies e.d.) en reacties op artikelen.
Richtlijnen voor het schrijven kunt u vinden door te linken naar informatie voor auteurs, aan de rechterkant van deze pagina. Artikelen kunnen worden gemaild naar oncologica@venvn.nl of naar één van de redactieleden.

Nieuwsbrief V&VN Oncologie
De redactie van Oncologica verzorgt een digitale nieuwsbrief die 13 a 14 keer per jaar wordt verstuurd. 2-2018_156...   
      In het 2e nummer van de Oncologica 2018 o.a:
  • Zwemkampioen Maarten van der Weijden: ‘Van kanker kun je niet winnen’
  • Zelfmanagementondersteuning: waaraan heeft de patiënt behoefte?

  • Hoe voer je een gesprek over het levenseinde?

  • De psychosociale effecten van kanker in het gezin

  • Welke oncologische patiënten hebben baat bij IC-behandeling?