Zoek

Oncologica

Het tijdschrift Oncologica is een uitgave van V&VN Oncologie dat vier keer per jaar in een oplage van 2750 exemplaren verschijnt en wordt verstuurd naar de leden van V&VN Oncologie. De redactie stelt het op prijs om naast vakinhoudelijke artikelen op het gebied van de oncologieverpleegkunde, informatie te ontvangen over actualiteiten (bijv. nieuwe verpleegmethoden, interventies e.d.) en reacties op artikelen.
Richtlijnen voor het schrijven kunt u vinden door te linken naar informatie voor auteurs, aan de rechterkant van deze pagina. Artikelen kunnen worden gemaild naar oncologica@venvn.nl EN m.folsche@erasmusmc.nl of naar één van de redactieleden.

Nieuwsbrief V&VN Oncologie
De redactie van Oncologica verzorgt een digitale nieuwsbrief die 13 a 14 keer per jaar wordt verstuurd. 2-2017_156...   
In het 2e nummer van de Oncologica 2017 o.a:
  • Kunnen eicellen rijpen in een kweekschaal?
  • T-cellen op maat
  • Nieuwe ontwikkelingen gemetastaseerd prostaatcarcinoom
  • Mammaprint 
  • Nascholing hematologie
  • Voorjaarssympsoium verpleegkundig specialisten oncologie
  • Ervaringsverhaal