Zoek

Richtlijnen

De Commissie Richtlijnen maakt zich sterk voor de patiënt en de verpleegkundige
De oncologische patient krijgt op basis van richtlijnen de beste zorg. De Commissie Richtlijnen zorgt ervoor dat verpleegkundigen, namens V&VN Oncologie, een optimale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van multidisciplinaire oncologische richtlijnen.

Het richtlijntraject verloopt in een cyclus.

Verpleegkundigen kunnen, als lid van V&VN Oncologie, een bijdrage leveren in verschillende fasen van de richtlijnencyclus:


  • stap 1: vragen uit de huidige praktijk benoemen om in de richtlijn te beantwoorden;
  • stap 3: deelnemen aan een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep;
  • stap 4: commentaar geven op een concept richtlijn;

  • stap 5: een rol te spelen bij de autorisatie van een richtlijn; 

  • stap 6: een rol spelen bij het gebruik van een richtlijn;
  • stap 7: aangeven in welke mate een update van de richtlijn noodzakelijk is.


De rol van de commissie richtlijnen

- zorgen voor een bijdrage van verpleegkundigen namens V&VN Oncologie aan multidisciplinaire oncologische richtlijnen;
- ondersteunen van verpleegkundigen die namens V&VN Oncologie deelnemen multidisciplinaire oncologische richtlijnwerkgroepen;
- leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen m.b.t. (multidisciplinaire) richtlijnen.