Zoek

Deskundigheid

De Commissie Deskundigheid houdt zich bezig met 3 kerntaken:

 

Kennisbevorderende activiteiten en professionalisering

o   De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het deskundigheidsgebied Oncologie binnen het Kwaliteitsregister V&V.

o   De Commissie coördineert de uitreiking van Awards: de Award of Excellence Oncology Nursing en de Oeuvre Award.


Accreditatie

o   De Commissie accrediteert de deskundigheidsbevorderende activiteiten voor oncologieverpleegkundigen binnen het Kwaliteitsregister V&V.

o   De Commissie biedt ondersteuning bij het aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voor  deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de vereniging.


Subsidieverstrekking

o   De Commissie verstrekt subsidies voor voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden van de V&VN Oncologie. Aanvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de Commissie gedownload worden.

 

De Commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.

Voor vragen met betrekking tot deze Commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl