Zoek

Deskundigheid

De commissie Deskundigheid houdt zich bezig met 3 hoofdtaken:

Kennisbevorderende activiteiten en professionalisering

  • De commissie is voor zowel centrale als decentrale organen binnen V&VN Oncologie ondersteunend bij de organisatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten.
  • De verschillende commissies binnen V&VN Oncologie werken daar waar noodzakelijk nauw met elkaar samen. Hiermee wordt bedoeld dat (nieuwe/actuele) onderwerpen binnen de Oncologie zoveel mogelijk vanuit verschillende kanten belicht worden tijdens scholing, de Oncologiedagen of in de Oncologica.
  • De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het deskundigheidsgebied Oncologie binnen het kwaliteitsregister V&V.
  • Het coördineren van de uitreiking van awards, zoals de Award of Excellence.


Accreditatie

  • Ondersteuning bieden bij het aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voor alle deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de verenging.


Subsidieverstrekking

  • De adviescommissie subsidie toekenning (AST) is opgegaan in de commissie deskundigheid. Dit houdt in dat alle activiteiten die behoorden bij de AST nu onder de nieuwe commissie vallen. De procedures voor het aanvragen van subsidie voor (internationale) congresbezoeken zal ongewijzigd blijven.


De commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.

Voor vragen met betrekking tot deze commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl