Zoek

Commissies

V&VN Oncologie maakt onderscheid in een centraal deel van de vereniging en een decentraal deel.

Het centrale deel van de vereniging is het bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de commissies. De commissies zijn door het bestuur zijn ingesteld. Ze zijn van belang voor alle leden van de vereniging en krijgen een duidelijke opdracht vanuit het bestuur.

Binnen V&VN Oncologie bestaan de volgende commissies:


Informatie over iedere commissie afzonderlijk is te vinden op de eigen webpagina.