Zoek

V&VN Oncologie

V&VN Oncologie is met ruim 3000 leden de grootste afdeling binnen de beroepsvereniging  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Samen staan we sterk. Bundeling van krachten heeft een positieve invloed op de oncologische zorg in Nederland. Bundeling van krachten zorgt ook voor een krachtige stem binnen het zorgveld in Nederland. Zij is een belangrijke gesprekspartner in nationale ontwikkelingen en participant in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen.

Profilering en positionering van de oncologieverpleegkundige heeft de voortdurende aandacht van het bestuur en de actieve leden. Alle activiteiten die ontplooit worden zijn hierop gericht. 

De verregaande specialisatie binnen de oncologie is ook terug te vinden binnen de organisatiestructuur van V&VN Oncologie.  Er wordt onderscheid gemaakt in een centraal en decentraal gedeelte binnen de afdeling.

Het centrale deel van de vereniging is het bestuur, de Algemene Leden Vergadering en de commissies die door het bestuur zijn ingesteld. De commissies krijgen een duidelijke opdracht van het bestuur en leggen hierover verantwoording af aan het bestuur.

Het decentrale deel van de vereniging, wordt vorm gegeven door turmorwerkgroepen, themawerkgroepen en netwerken. De tumorwerkgroepen, themawerkgroepen en netwerken zijn zelfstandig en georganiseerd rondom een specifiek deel van de oncologie.

De vereniging heeft verschillende communicatiemiddelen ter beschikking zoals het tijdschrift Oncologica, de website en de elektronische nieuwsbrief. Jaarlijks worden de Oncologiedagen georganiseerd. Ook worden er masterclasses over allerlei oncologische onderwerpen gegeven op diverse plaatsten in het land.